---KİMYA  • Granül Nakil Fanları,
  • Granül Toplama Siklon ve Filtre Üniteleri,
  • Plastik Hammadde Geridönüşüm ve Filtreleme Sistemleri,
  • Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Nakil Sistemleri,
  • Atık Gaz Egzost Sistemi,
  • Boyahane Havalandırma Sistemleri,
  • Boyahane Filtrasyonları,